Gebruik gegevens van donateurs en sponsoren:

 • Adres gegevens inclusief email en mogelijke telefoonnummers worden door st RAMAKOBA gebruikt voor om bij te houden wie er aangesproken of gedoneerd heeft.
 • Adres gegevens inclusief email en mogelijke telefoonnummers worden gebruikt voor het jaarlijkse verzoek tot een bijdrage of een verzoek voor ondersteuning van een specifiek project of om contact te zoeken voor contract verlenging.
 • Adresgegevens kunnen gebruikt worden voor kerst groeten/verjaardagen (indien geb datum bekend is)
 • Bedragen worden alleen vermeld op de door beide partijen getekende contracten en de daarbij behorende facturen.
 • (Bedrijfs)namen worden niet op de website vermeld als de donateur of sponsor aan geeft dit niet te willen ().
 • De Cookies die wij gebruiken zijn voor functionele verbeteringen van de website.
 • Ibannr wordt gebruikt voor de contratuele facturen.
 • Adres gegevens worden verwijdert op verzoek van de persoon zelf()
 • De adres gegevens worden niet gedeeld met personen buiten de medewerkers van Stichting ramakoba.(bestuur, vrijwilligers met mandaat van het bestuur)
 • Een donateur of sponsor mag altijd vragen aan het bestuur wat er met hun gegevens gebeurt. ()
 • Onze stichting documenten zijn alleen bereikbaar middels een password dit om bij verlies/of diefstal de gegevens te beschermen.
 • Beeld materiaal van de sponsor inclusief logo word alleen gebruikt met goedkeuring van de sponsor.

Gegevens die bewaard worden door stichting Ramakoba:

Bedrijfsnaam:………………………………………………………………………….

Naam contact persoon:…………………………………………………………………

Adres:………………………………………………………………………………….

Postcode woonplaats:………………………………………………………………….

Telefoonnummer:………………………………………………………………………

Emailadres:…………………………………………………………………………….

Ibannummer……………………………………………………………………………

Geboorte datum:……-……-……

Ondersteuning Ja/Nee          jaren(bv 2018, 2020)

(Bedrijfs)naam vermelding op website Ja/nee

Gebruik beeldmateriaal door  stichting Ramakoba    Ja/Nee   (zowel logo als personen)

 

Eten met gemak

De Medewerker

Pyramid 4

Oranje Fonds

Websites, Webwinkels, SEO | De Linie ICT - Made - Noord-Brabant

LJ Teunissen administraties en belastingadvies - Dordrecht