Dordtse sportverenigingen krijgen het in de toekomst steeds moeilijker:leden aantallen lopen terug, gemeentelijke subsidies verdwijnen, maar de kosten blijven stijgen. Financiƫle ondersteuning van buitenaf wordt steeds belangrijker. Stichting RAMAKOBA probeert deze verenigingen kleinschalig te ondersteunen door middel van:

  1. Het kopen van een sponsorproduct. Elke (veld)korfbal- en (veld)voetbalvereniging krijgt een aanbieding voor een reclamebord. Als tegenprestatie komt de vereniging in aanmerking voor een jaarlijkse donatie van de stichting RAMAKOBA. Maakt de vereniging geen gebruik van dit aanbod, dan kan zij alleen voor een donatie in aanmerking komen als er extra gelden beschikbaar komen.
  2. Bij te dragen aan een erkend toernooi. Stichting RAMAKOBA is begaan met ploegen van sportmensen met een beperking. Daarom wil de stichting een finaciƫle bijdrage leveren aan Dordtse sportverenigingen (aangesloten bij het NOC-NSF) die een NK, EK of WK organiseren voor teams met mensen met een beperking.
  3. Bijzondere initiatieven te ondersteunen. Bestuursleden van de stichting kunnen ook andere initiatieven aandragen om in aanmerking te komen voor ondersteuning. Dergelijke initiatieven moeten worden goedgekeurd door overige bestuursleden en de financiering hiervoor moet apart worden georganiseerd.

Dit proberen we als stichting te financieren door sponsors en donateurs te zoeken, Als tegenprestatie kijgen alle sponsoren een vermelding op deze website. Elk jaar onderzoekt het bestuur of een extra donatie mogelijk is. De aanvraag voor een bijdrage voor de organisatie van een NK, EK of WK moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Aanvraag moet voor een sportvereniging in Dordrecht zijn;
  • De sportvereniging moet aangesloten zijn bij het NOC-NSF;
  • Het evenement moet een officieel NK/EK/WK zijn voor teams met mensen met beperking;
  • Aanvraag moet voor 2 mei zijn ingediend. Aanvragen die na 2 mei binnenkomen, worden doorgeschoven naar mei van het jaar erop, maar zal afgewezen worden indien het evenment in de tussentijd al heeft plaatsgevonden;
  • De organisatie van het evenement moet onbezoldigd zijn;
  • Aanvraag moet ingediend worden met een begroting in de bijlage;
  • Uiteindelijk bepaalt het bestuur.

Deze aanvraag graag voor 2 mei opsturen naar het postadres of mailadres van stichting RAMAKOBA. Toekomst: Vooralsnog start de stichting Ramakoba met de ondersteuning van Dordtse (veld)korfbal- en voetbalverenigingen. Op termijn kunnen en zullen ook andere sportverenigingen hier aantoegevoegd worden. Wanneer dit zou kunnen bepaald het bestuur.

 

Eten met gemak

De Medewerker

Pyramid 4

Oranje Fonds

Websites, Webwinkels, SEO | De Linie ICT - Made - Noord-Brabant

LJ Teunissen administraties en belastingadvies - Dordrecht