Stichting RAMAKOBA wordt bestuurd door 3 bestuursleden
deze bestuursleden komen maandelijks bijelkaar om de voortgang te bespreken
deze besprekingen vinden plaats bij een van de gesponsorde verenigingen
van elke beslissing word een document gemaakt welke door de bestuuursleden ondertekend wordt.

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

voorzitter M.J.de Kort  
secretaris A.M.M. vd Laan
penningmeester R. Baumgarten

Daar stichting RAMAKOBA een aanvraag wil doen voor de status van een anbi stichting
heeft het bestuur geen recht op een persoonlijke vergoeding voor hun werkzaamheden

Postadres:
Floresstraat 77
3312 HG Dordrecht

Email adres:        

kvk nr 69786208

ANBI nr  (in aanvraag)

Rsin nr 858011700

bank rek.nr. (iban):    NL67RABO0323376576

 

 

Eten met gemak

De Medewerker

Pyramid 4

Oranje Fonds

Websites, Webwinkels, SEO | De Linie ICT - Made - Noord-Brabant

LJ Teunissen administraties en belastingadvies - Dordrecht